Gå til indhold
​Danske studerende samarbejder med Operahuset i Sydney

Pressemeddelelse -

​Danske studerende samarbejder med Operahuset i Sydney

For anden gang skal fem danske studerende til Sydney for at deltage i moderniseringen af Sydney Opera House. Denne unikke mulighed er virkeliggjort gennem det dansk-australske udvekslingsprogram MADE by the Opera House. Navnene på de studerende bliver offentliggjort i forbindelse med præsentationen af projektet ”TRANSFORMATION – Pakhus 54 in the future Nordhavn – a multidisciplinary Australian-Danish exchange program”. Projektet er udviklet af fem australske MADE studerende, der de seneste 6 uger har arbejdet sammen i en tværfaglig gruppe hos arkitektvirksomheden COBE i Danmark.

De fem studerende er det andet danske hold i rækken på i alt 100 danske og australske studerende, der inden for de næste 10 år skal på udveksling i henholdsvis Danmark og Australien med programmet MADE by the Opera House.

Studerende fra arkitekt-, design- og ingeniøruddannelserne har søgt om deltagelse i MADE by the Opera House. Ud af dette felt er der udvalgt fem talentfulde studerende. De er alle meget fagligt stærke, har interesse for den tværfaglige arbejdsmetode samt gode kommunikations- og samarbejdskompetencer. De fem udvalgte MADE studerende er:

  • Birthe Wohlenberg, Diplomingeniørstuderende, Bygningsdesign, Danmarks Tekniske Universitet, DTU
  • Arnthrudur Gisladottir, Civilingeniørstuderende i byggeri, Aarhus Universitet - Institut for ingeniørvidenskab
  • Mathias Ørum Nørgård, Kandidatstuderende i Arkitektur, Arkitektskolen Aarhus
  • Mai Alexandra Bogø, Kandidatstuderende i Arkitektur, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK)
  • Signe Møller Rosendal, Bachelorstuderende i Kommunikationsdesign, Designskolen Kolding

De danske studerende skal til Australien i perioden juli – august 2015, hvor de i seks uger skal danne sig erfaringer med tværfaglige arbejdsmetoder ved at arbejde sammen om et projekt, der rummer både arkitektoniske, ingeniørmæssige og designrelaterede problemstillinger. Projektet vil have fokus på moderniseringen af Sydney Operaen og vil blive udviklet af Sydney Opera House i samarbejde med to af programmets partnere; ingeniørvirksomhederne Steensen Varming og Arup.

De fem danske studerende præsenteres i forbindelse med afslutningen på det andet MADE forløb i Danmark, hvor fem australske studerende de sidste 6 uger har arbejdet sammen i en tværfaglig gruppe hos COBE.

Programmets afslutning markeres med en fremlæggelse af projektet “ TRANSFORMATION – Pakhus 54 in the future Nordhavn – a multidisciplinary Australian-Danish exchange program”. De MADE studerendes projekt tager udgangspunkt i en transformation af et af de gamle pakhuse, Pakhus 54, på Sundmolen i Nordhavnen i København. Over de kommende år vil Nordhavnen skifte afgørende karakter fra at være et havneområde til at blive en ny, bæredygtig bydel i København med ca. 40.000 indbyggere. COBE vandt konkurrencen om omdannelsen af Nordhavnen i 2008 og har siden da fungeret som rådgiver for udviklingen af den nye bydel

Præsentationen foregår fredag den 20. februar kl 15:00 -17:00 hos COBE.

For yderligere oplysninger:

Sidsel Nygård, MADE sekretariat, KADK, mobil 41 70 18 94 eller www.sydneyoperahouse.com/made

Emner

Kategorier


Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til gavn for samfundet, primært inden for kultur og sociale formål.

Udover at uddele midler til projekter inden for kultur og sociale formål, udvikler Bikubenfonden også egne projekter, herunder prisuddelingerne Årets Reumert, Kronprinsparrets Priser og  Udstillingsprisen Vision. Som led i visionen om, at fonden skal være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur, ejer og driver Bikubenfonden naturområdet Svanninge Bjerge på Sydfyn.

Kontakt

Iben Haugaard

Iben Haugaard

Pressekontakt Kommunikationschef 26 22 09 26
Jeppe Bo Rasmussen

Jeppe Bo Rasmussen

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på kunstområdet 24 40 18 97
Emilie Refsgaard

Emilie Refsgaard

Pressekontakt Chef for public affairs og kommunikation på socialområdet (barselsvikar) 30 48 46 40
Marie Futtrup

Marie Futtrup

Pressekontakt Kommunikationsmedarbejder 31 78 59 27

Relateret materiale